Regulamin

Radość bycia razem

Regulamin korzystania z Bali Jacuzzi

www.mazurychillout.pl

Regulamin korzystania z Bali Jacuzzi w MAZURYchillout
1.Przed wejściem do Bali Jacuzzi należy zapoznać się z regulaminem i zalecaniami gospodarza lub pracownika MAZURYchillout.
2.Przy korzystaniu z Bali Jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do regulaminu korzystania z Bali Jacuzzi, poleceń oraz informacji udzielanych przez gospodarzy.
3.Bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń użytkownika Bali Jacuzzi:
balię należy napełniać wodą do 4/5, tak żeby woda nie wylewała się podczas wchodzenia do niej ale zakrywała górny wylot wody z pieca
przed rozpaleniem pieca, należy upewnić się czy rurki doprowadzające wodę całkowicie zalane wodą, w przeciwnym razie grozi zniszczeniem bali
podczas rozpalania pokrywa powinna być zamknięta aby umożliwić szybsze nagrzewanie bali
temperaturę wody można regulować poprzez ustawienie otwarcia kratki dolotu powietrza do pieca, oraz mieszanie wody lub włączenie napowietrzania
by utrzymać higienę wody można stosować jedynie środki pochodzenia naturalnego- sole kąpielowe itp. Zakazuje się z korzystania chemii basenowej w balii. Chemiczne odczynniki podgrzane mogą powodować problemy skórne i niszczą wkład balii. Nie należy stosować olejków, ze względy na możliwość zapchania tłuszczem systemów hydromasażu i napowietrzania.
po skorzystaniu za bali należy bezwzględnie wyłączyć oświetlenie, napowietrzanie oraz system hydromasażu ich postawienie grozi awarią pomp
nie wolno wnosić piasku do bali, gdyż grozi to zniszczeniem powłoki bali
za optymalną bezpieczną temperaturę dla użytkownika przyjmuje się 35-42 °C
nie wolno dopuść do przegrzania się wody w bali powyżej 60°C gdyż grozi to zniszczeniem powłoki bali w bali znajduje się pływający termometr4. Zabrania się:
wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu
wykonywania zabiegów kosmetycznych,
wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
wnoszenia napojów alkoholowych, narkotyków i innych substancji odurzających
wnoszenia przedmiotów szklanych, ceramicznych i ostrych przedmiotów
5. Z Bali Jacuzzi mogą korzystać osoby pełnoletnie. Dzieci w wieku od lat 4 do lat 18 mogą korzystać z obiektu tylko i wyłącznie pod stałą opieką rodzica bądź opiekuna, na ich odpowiedzialność. Dzieci poniżej 4 lat nie mogą korzystać z obiektu w ogóle.
6. Osoby przebywające w Bali Jacuzzi deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
7. Zobowiązuje się użytkowników Bali Jacuzzi do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
8. Nie należy dotykać elementów pieca w Bali Jacuzzi tych wystających ponad powierzchnie jak i tych zanurzonych w wodzie, mogą być one bardzo gorące i może dojść do poparzenia!!!
9. Przed wejściem do Bali Jacuzzi należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
10. W Bali Jacuzzi nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
11. Z Bali Jacuzzi należy korzystać w kostiumie bawełnianym.
12. Przed wejściem do Bali Jacuzzi należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
MAZURYchillout regulamin Balii Jacuzzi2/2
13. Bali Jacuzzi przebywamy tak długo, jak długo czujemy się tam przyjemnie i komfortowo.
14. Przed ubraniem się przez chwilę należy odpocząć, aby tętno powróciło nam do normy. Zaleca napicie się wody w celu przywrócenia równowagi płynów w organizmie.
15. Jedno wejście do Bali Jacuzzi powinno trwać nie dłużej niż 15 minut. Po każdym wyjściu z Bali Jacuzzi należy schłodzić ciało chłodną wodą. Przed kolejnym wejściem należy odpocząć 10-15 minut.
16. Przebywanie w rozgrzanej Bali Jacuzzi przez dłuższy czas powoduje wzrost temperatury ciała, co może być niebezpieczne dla zdrowia.
17. Do korzystania z Gorącej Bali nie należy przystępować na czczo lub po zbyt obfitym posiłku (gorących kąpieli w bali należy zażywać jedną lub dwie godziny po posiłku zależnie od obfitości). Z Bali Jacuzzi
nie powinno się również korzystać bezpośrednio po wzmożonym wysiłku psychicznym czy fizycznym lubkiedy nie jest się w pełnej dyspozycji fizycznej lub psychicznej. Przed kąpielą ani w czasie jej trwania bezwzględnie nie powinno się pić napojów alkoholowych, pragnienie możemy gasić wodą, herbatami ziołowymi lub sokiem.
18. W Bali Jacuzzi i przy niej należy poruszać się bardzo ostrożnie, gdyż Balia i schodki mogą być śliskie.
19. Przed skorzystaniem z bali należy mieć pewność, czy jest to dla nas bezpieczne oraz czy istnieją choćby najmniejsze przesłanki, ażeby z niej nie skorzystać, dlatego zaleca się zasięgnięcie porady lekarskiej odnośnie ewentualnych ograniczeń w korzystaniu z Bali Jacuzzi spowodowanych stanem zdrowia.
20. Z Bali Jacuzzi mogą korzystać osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowiąprzeciwwskazań do korzystania z Bali Jacuzzi.
21. Z Bali Jacuzzi nie mogą korzystać osoby:
chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych;
chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne;
kobiety w okresie ciąży oraz w czasie menstruacji;
osoby starsze, osłabione oraz w stanie intoksykacji
osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu, w ogóle nie powinny korzystać z obiektu.
osoby bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
osoby, które mają inne przeciwwskazania wynikające ze stanu ich zdrowia.
22. Korzystanie z Bali Jacuzzi odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
23. Nie wolno wchodzić do Bali Jacuzzi po alkoholu, narkotykach lub zażyciu silnie działających leków.
24. Nigdy nie należy spać w Bali Jacuzzi. W Bali Jacuzzi należy przebywać w towarzystwie drugiej osoby, która może udzielić pomocy w przypadku zasłabnięcia.25. Najemca oraz użytkownicy odpowiadają materialnie za szkody i ponadnormatywne zużycie Balii Jacuzzi solidarnie, w tym za za dzieci.
25. Korzystanie z Bali Jacuzzi jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkiepowyższe punkty regulaminu.
Życzymy Państwu relaksu i zdrowia